Selecteer een pagina

Werkplezier en werkstress

Werkplezier en werkstress

Plezier in het werk is belangrijk. Werkstress kan ontstaan door zowel te hoge als te lage werkdruk. In de huidige cao zijn afspraken gemaakt over de aanpak van werkdruk. In de Arbowet valt werkdruk onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

cao mbo, AOb
cao mbo, CNVO
cao mbo, MBO Raad
cao mbo, UNIENFTO

Normen en wetgeving

 • Instellingen zijn verplicht om:
  beleid te voeren dat psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt;
  psychosociale arbeidsbelasting te inventariseren en evalueren via de RI&E;
  in het plan van aanpak bij de RI&E maatregelen vast te stellen om werkstress te voorkomen of te beperken;
  werknemers voorlichting en onderricht te geven over psychosociale arbeidsbelasting.
 • Arbobesluit, afdeling 4, artikel 2.15
 • Burgerlijk wetboek 7:658

Praktijkvoorbeeld

Praktijkvoorbeelden uit de SZW-campagne ‘Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid’

Informatie en tools

Interessante sites