Voor wie is de arbocatalogus mbo

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. De arbocatalogus richt zich daarom op alle werkgevers en werknemers in het mbo, in het bijzonder op de volgende rollen en functies:

Ik ben werkgever

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor medewerkers. De werkgever moet de arbeidsrisico’s voor medewerkers wegnemen of – als dit niet mogelijk is – zo veel mogelijk beperken. De Arbocatalogus MBO helpt hierbij. De duidelijke normen en praktische schoolvoorbeelden bieden handige handvatten bij het opstellen van arbobeleid. Zo weet je zeker dat je aan alle eisen voldoet en uw medewerkers veilig en plezierig kunnen werken.

Ik ben medewerker (onderwijzend of ondersteunend)

Werken in het onderwijs is uitdagend en leuk, maar kent ook arborisico’s. Je werkgever is verplicht deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken. Zelf moet je volgens de Arbowet ook een steentje bijdragen aan veilige werkomstandigheden en je eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. In deze arbocatalogus kun je nalezen op welke risico’s je alert moet zijn en welke maatregelen de werkgever daartegen kan treffen.

 

Ik ben arbocoördinator en/of preventiemedewerker

Het mbo kent diverse arbeidsrisico’s: van werkdruk en intimidatie tot machineveiligheid en binnenklimaat. De Arbocatalogus MBO maakt het makkelijker hiervoor duidelijke arbo-normen en werkbare oplossingen voor te vinden. Vrijwel alle arbo-normen die gelden voor mbo zijn hier verzameld. Via de praktijkvoorbeelden kun je contact opnemen met andere scholen zodat je niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Ik ben lid van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke rol in het beoordelen van het arbobeleid op school. Naast toezichthouder kunt je als OR-lid ook ideeën aandragen voor verbeteringen. Op deze website staat wat de normen voor het arbobeleid in het mbo zijn: daar kun je als OR-lid werkgever op wijzen. Ook kun je leren van de praktijkvoorbeelden en de werkgever voorstellen deze goede praktijken op uw school over te nemen.