Selecteer een pagina

Rolverdeling verzuim- en re-integratiebeleid

Verzuim- en re-integratie

Om effectief te kunnen zijn, is het belangrijk dat de rolverdeling van de betrokkenen bij het verzuim- en re-integratiebeleid helder geregeld is. Binnen de organisatie zijn dat vooral leidinggevenden, staffunctionarissen (P&O-adviseurs, arbocoördinatoren en preventiemedewerkers) en personeelsleden zelf. Daarbuiten zijn het externe adviseurs, zoals de bedrijfsarts of medewerkers van een arbodienst.
Uitgangspunt bij de vormgeving van de rolverdeling is dat de primaire verantwoordelijkheid voor de preventie en aanpak van verzuim ligt bij werkgever en werknemer samen. Dit betekent dat leidinggevende en medewerker zelf zoveel mogelijk de regie voeren bij verschillende maatregelen. Waar nodig kunnen zij een beroep doen op in- of externe adviseurs.

Aandachtspunten:

  • Leidinggevenden zijn operationeel verantwoordelijk voor de gevolgde aanpak en het resultaat ervan.
  • De bedrijfsarts is adviseur van leidinggevenden en P&O en neemt de operationele verantwoordelijkheid niet over.
  • P&O-adviseurs en andere deskundigen hebben een ondersteunende rol, zonder de verantwoordelijkheid van leidinggevenden over te nemen.