Selecteer een pagina

Afbouw

Overzicht

Bij het praktijklokaal afbouw bestaan een aantal specifieke aandachtspunten. Dit zijn: Werken op hoogte, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Werken in de spuiterij, Machines en apparatuur, Geluid en Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Naast het beheersen van de risico’s  is het van belang om medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, zie Toezicht en instructie.

Op onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over de deelonderwerpen

Normen en wetgeving

Voor zover van toepassing wordt de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw gevolgd.

  • Arbobesluit artikel 3.16: Valgevaar voorkomen
  • Arbobesluit artikel 7.23: Algemeen
  • Arbobesluit hoofdstuk 5: Fysieke belasting
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Arbobesluit hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
  • Arbobesluit hoofdstuk 6: Fysische factoren / afdeling 3 Lawaai
  • Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
  • Arbobesluit § 2a artikel 3.5 a t/m f: Inrichting plaatsingseisen/Algemene voorschriften/Explosieve atmosferen
  • ATEX 153-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG)
  • ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU)