Selecteer een pagina

Stageverzekering

Toezicht en instructie

Hoewel het BPV-bedrijf aansprakelijk is, kan de instelling het BPV-bedrijf vrijwaren van deze aansprakelijkheid. Dit nemen zij dan op in de BPV-overeenkomst die partijen met elkaar sluiten. De vrijwaring geldt echter alleen als de instelling een stageverzekering heeft afgesloten die hiervoor dekking biedt.
De stageverzekering dekt de schade die de student tijdens de stage aan derden toebrengt of aan het BPV-bedrijf tijdens de uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden.