Selecteer een pagina

Aansprakelijkheid in de beroepspraktijkvorming

Toezicht en instructie

In het algemeen geldt dat het bedrijf waar de student zijn BPV vervult, aansprakelijk is voor de schade die een student toebrengt of lijdt. De student wordt voor wat betreft de aansprakelijkheid gelijkgesteld aan een werknemer. Hij is alleen aansprakelijk als hij met opzet of bewust roekeloos heeft gehandeld.
Ook hier geldt dat het roc tijdens de BPV een vergaande zorgplicht heeft. Dit houdt in dat het roc zorg moet dragen voor veilige BPV-plaatsen. Het roc moet dus steeds van de feitelijke situatie bij het BPV-bedrijf op de hoogte te zijn. Een (verplichte) accreditatie van het BPV-bedrijf geeft blijk van een bepaalde mate van kwaliteit en is dus belangrijk.