Toezicht en instructie

Algemene informatie

Toezicht en instructie zijn niet alleen nodig in vaklokalen, praktijklokalen en werkplaatsen op de eigen instelling. Tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV)/stage doen studenten werkervaring op in externe instellingen en bedrijven.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk