Selecteer een pagina

Voorlichtingscampagne

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Een voorlichtingscampagne is een hulpmiddel om voor uw beleid draagvlak en betrokkenheid bij derden te creëren. Vastgesteld beleid en voorgenomen maatregelen moet u aan medewerkers, studenten, ouders en andere betrokkenen bekendmaken. Pas dan kan uw instelling effectief toezien op de naleving ervan. U kunt specifiek voorlichtingsmateriaal ontwikkelen of gebruikmaken van binnen de mbo-sector al ontwikkeld en gepubliceerd materiaal.

Aandachtspunten bij een voorlichtingscampagne zijn:

  • de normen en regels die u vooral bij de doelgroep bekend wilt maken;
  • de sancties op het niet naleven van deze normen en regels;
  • de doelgroep: wilt u alleen de agressor aanspreken of ook anderen (bijvoorbeeld ouders, medewerkers)?
  • de toonzetting: streng / met ludieke ondertoon / met nadruk op de gevolgen voor slachtoffers?
  • de communicatiemiddelen: posters, flyers, kaarten, films, banners op internet, pay-offs bij schriftelijke communicatiemiddelen?