Selecteer een pagina

Voorlichting en training

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

De werkgever is verplicht de werknemers voor te lichten, te trainen en te instrueren, volgens de Arbowet, artikel 8.

Normen en wetgeving

De werkgever is verplicht de werknemers voor te lichten, te trainen en te instrueren, volgens de Arbowet, artikel 8.

Wanneer uw instelling dit in het beleid uitwerkt, besteedt u in ieder geval aandacht aan:

  • voorlichting en instructie geven: u schrijft voor op welke manier (bijvoorbeeld tijdens werkoverleg of de inwerkperiode), op welk moment (bijvoorbeeld in de eerste maand na indiensttreding) en hoe vaak dit gebeurt;
  • training aanbieden: werknemers moeten risicovolle situaties in hun functie aankunnen en daartoe uitgerust zijn. Een training agressiehantering volgen is van belang, net als regelmatig kennis en vaardigheden opfrissen. U maakt een overzicht van de verschillende risicogroepen en stelt per groep vast:
    – de inhoud van de training;
    – de duur van de training (in dagdelen);
    – hoe vaak een opfriscursus nodig is;
    – de inhoud van de opfriscursus.

Verder kunt u uitwerken welke onderwerpen relevant zijn om in de training op te nemen.