Selecteer een pagina

Veilige werkprocessen en -omgeving

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Agressie bij de bron aanpakken: dat kan onder meer door werkprocessen te stroomlijnen en te voorkomen dat plaatsen slecht verlicht zijn of uit het zicht liggen.

Normen en wetgeving

De Arbowet verplicht werkgevers de risico’s van agressie bij de bron aan te pakken en als dit niet mogelijk is, de arbeidshygiënische strategie te volgen. Denk bij de invulling van deze bepaling aan technische of fysieke maatregelen, zoals beveiligde spreekkamers, toegangscontrole en verlichting.

Maatregel 1: Voorkomen

Plaatsen die slecht verlicht zijn of uit het zicht liggen, zijn onveilig. Zulke plekken kunnen zowel binnen als buiten voorkomen! Denk aan fietsenstallingen omringd door te hoge struiken, te smalle gangetjes met kopieerapparaten, garderobes zonder toezicht. Het is belangrijk om in de registratie van meldingen expliciet aandacht te besteden aan de plek van het incident en daar zo nodig maatregelen te nemen.

 

Maatregel 2: Werkstromen en – processen

Ook erg belangrijk is kritisch kijken naar de werkstromen en werkprocessen. Hierin vindt u vaak een directe relatie met de kwaliteit van de dienstverlening. Zo kan het onderwijsklimaat in de school van invloed zijn op het gedrag van bezoekers en leerlingen.U kunt overwegen bepalingen op te nemen voor specifieke situaties, bijvoorbeeld: werken binnen en buiten de muren van de instelling, werken tijdens en buiten kantooruren of alleen werken: in welke situaties is dit wel en niet toegestaan.