Selecteer een pagina

Samenwerking vergroten

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Het is een voorwaarde om:

 • het organisatiebeleid te vertalen naar praktische werkafspraken in het team;
 • informatie te verzamelen over de effectiviteit van de maatregelen;
 • het draagvlak voor het beleid te versterken;
 • een veilige cultuur te creëren; het plan van aanpak van de organisatie wordt pas effectief als afdelingen en teams praktische en concrete werkafspraken hebben gemaakt.

Maatregelen

U kunt de beoogde aanpak onderstrepen door voor te schrijven dat de volgende onderwerpen tijdens het werkoverleg aan de orde komen:

 • voorlichting over de agressierisico’s: risicovolle activiteiten, risicovolle plekken, straten en pleinen, risicovolle personen of groepen, risicovolle tijdstippen, dagen, perioden, enzovoort;
 • vroegtijdige signalering van risico’s: risico-inschatting;
 • voorzorgsmaatregelen nemen;
 • de omgang met gedragscodes en huisregels;
 • de-escalerend handelen;
 • onderlinge samenwerking, teamsfeer (veilig en open);
 • hoe is de eerste opvang geregeld?
 • hoe zijn de nazorg en sociale steun geregeld?
 • hoe en wanneer moet assistentie worden ingeschakeld?
 • hoe en wanneer moet alarm worden geslagen?
 • incidenten melden;
 • incidenten nabespreken;
 • de samenwerking met anderen (intern en extern);
 • het jaarlijkse trainings- en instructieaanbod;
 • de evaluatie van het agressieprotocol.