Selecteer een pagina

Samenwerken met andere organisaties

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Bij de samenwerking met andere organisaties gaat het in de eerste plaats om de ketenpartners. Deze samenwerking komt niet alleen de veiligheid van de medewerkers ten goede. Ook studenten, ouders en externe partijen en klanten zijn ermee gediend.

Bijvoorbeeld:

  • de samenwerking tussen school, gemeente, politie, justitie en Bureau Jeugdzorg bij de aanpak van probleemjongeren;
  • of tussen zorgverlenende instanties waar medewerkers of studenten mee in aanraking kunnen komen, zoals de dagopvang, nachtopvang, RIBW en GGZ.

Voorkom dat de aanpak van problematische situaties tussen deze organisaties blijft circuleren. Zoek een gezamenlijke oplossing en stem de aanpak op elkaar af.

Hiervoor kunt u de volgende stappen zetten:

  • Stel vast welke organisaties uw ketenpartners zijn, bijvoorbeeld vanwege uw huisvestingssituatie of omdat u met dezelfde ‘klantenkring’ werkt.
  • Overweeg om met elkaar convenantafspraken te maken.
  • Geef voorbeelden van goede praktijken.