Selecteer een pagina

Huisregels opstellen

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Huisregels zijn:

  • afspraken over wat u binnen de instelling hanteert als algemeen geldende gedragsregels voor medewerkers, studenten en bezoekers;
  • een concrete uitwerking van de geldende basiswaarden. Ze beschrijven de regels waar ieder zich aan moet houden om een prettig, werkbaar en veilig leef- en leerklimaat te kunnen waarborgen.

Huisregels kunnen gaan over praktische zaken (zoals roken, etenswaren nuttigen, kledingvoorschriften, voorschriften voor het gebruik van publieke ruimtes), maar ook over specifieke vormen van gedrag.