Selecteer een pagina

Gedragscodes

Sociale veiligheid – Voorkomen van agressie

Ook gedragscodes zijn, net als huisregels, een concrete uitwerking van de basiswaarden in uw organisatie. Gedragscodes moeten aansluiten op de praktijk van alledag. Door ze af te spreken ontstaat een algemene, gezamenlijke interpretatie van de basiswaarden. Hiermee voorkomt u dat werknemers deze waarden verschillend interpreteren of hun eigen waarden en normen centraal stellen.

Dankzij de gedragscodes kunnen werkgever en werknemers de geldende waarden hanteren, uitdragen en handhaven, bijvoorbeeld door collega’s die er afwijkende privénormen en -waarden op nahouden ter verantwoording te roepen.