Selecteer een pagina

Risico’s inventariseren

Sociale veiligheid

Arbowet. Het beoogde eindresultaat is dat inzicht hebt in de voorkomende risicovolle situaties, locaties, momenten en personen, zodat u op basis daarvan een plan van aanpak kunt ontwikkelen.

U kunt de risico’s op het gebied van agressie op verschillende manieren in kaart brengen:

  • Formuleer om te beginnen een definitie van agressie en geweld. U kunt hiervoor de definities en indeling uit deze arbocatalogus gebruiken.
  • Verzamel informatie uit de RI&E’s van uw organisatie.
  • Verzamel informatie uit incidentregistratiesystemen.
  • Bevraag medewerkers, arbocoördinatoren en direct leidinggevenden en praat met slachtoffers.

Op deze manier vormt u zich een goed en volledig beeld van de risico’s die werknemers zien en voelen. Deze gegevens stellen u in staat om de belangrijkste vragen te beantwoorden:

  • Welke vormen van agressie komen voor?
  • Op welke momenten (dag in de week en tijdstippen) vinden de meeste incidenten plaats?
  • Op welke plaatsen vinden de meeste incidenten plaats?
  • Bij welke taken of handelingen vinden de meeste incidenten plaats?
  • Wat zijn de belangrijkste aanleidingen voor incidenten?
  • Wat zijn de consequenties voor medewerkers?

Het antwoord op deze vragen, ook wel een ‘risicoprofiel’ genoemd, geeft u een handvat om maatregelen op te stellen die er op gericht zijn om incidenten of escalatie te voorkomen.

Zie ook:
Informatie en tools en Interessante sites op de pagina Sociale veiligheid