Selecteer een pagina

Eerste opvang verlenen

Sociale veiligheid – Agressie beperken

Volgens Arbowet-artikel 3.E moeten doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van EHBO, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. Ook moet u doeltreffende verbindingen onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties. Het Arbowet-artikel 15 regelt de rol van de bedrijfshulpverleners, zie ook Bedrijfshulpverlening.

Bij de eerste opvang gaat het in het algemeen om de beantwoording van de volgende vragen:

  • Welke zorg heeft het slachtoffer nodig?
  • Welke aandacht heeft de dader nodig?
  • Wat moet er gebeuren met omstanders, klanten en collega’s?
  • Hoe zorgt u voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van hulpverleners?
  • Wat is nodig om de situatie veilig te stellen?
  • Wat moet als eerste gebeuren?
  • Wie kan ingeschakeld worden?
  • Hoe snel is hulp aanwezig?
  • Wat doet u voordat externe hulp aanwezig is, zoals politie en ambulance?
  • Hoe werkt u samen met externe hulpverleners?

Het is belangrijk om voor de voornaamste incidenten een draaiboek op te stellen, met antwoorden op de bovenstaande vragen. Daarnaast kunt u specifieke bepalingen opnemen, zoals opkomsttijden en de beschikbaarheid van gekwalificeerde hulpverleners of een achterwacht.