Selecteer een pagina

Visie formuleren

Sociale veiligheid – Beleidsmatig inbedden

Door gezamenlijk de visie te formuleren, versterkt u het draagvlak voor en de acceptatie van het te voeren beleid. Pas als medewerkers zich gesteund weten door hun direct leidinggevende, zullen zij procedures volgen, collega’s en klanten aanspreken op hun gedrag en incidenten melden.

Leidinggevenden op hun beurt zetten zich pas actief in voor veiligheid op de werkvloer als zij zich gesteund voelen door het hogere management. Daarom is het van belang dat werkgevers en werknemers in de mbo-sector duidelijk stelling nemen en aangeven wat zij verstaan onder agressie en hoe de instelling op agressie reageert.