Selecteer een pagina

Toezien op implementatie en naleving

Sociale veiligheid – Beleidsmatig inbedden

Werkgevers moeten volgens de Arbowet artikel 8 lid 4 toezien op de naleving van beleid, instructies en voorschriften. De Arbeidsinspectie constateert regelmatig dat organisaties het agressiebeleid goed hebben beschreven, maar niet of onvoldoende hebben geïmplementeerd.

Stimulerende maatregelen kunnen zijn:

  • De preventiemedewerkers of arbocoördinatoren in de verschillende organisaties gericht ondersteunen door praktische informatie, zoals casebeschrijvingen, folders en posters, te verstrekken.
  • Goede ervaringen (blijven) verzamelen en beschikbaar maken voor de sector als geheel.
  • De uitwisseling van ervaringen stimuleren.

Bij het borgen van het toezicht op implementatie en naleving is het ook belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld.