Selecteer een pagina

Taken en verantwoordelijkheden toebedelen

Sociale veiligheid – Beleidsmatig inbedden

De preventiemedewerker kan een belangrijke rol spelen bij het borgen van de opgestelde maatregelen. De taken van de preventiemedewerker moeten helder zijn omschreven, ook op het gebied van agressie en geweld. Het verdient ook aanbeveling om de taken en verantwoordelijkheden van andere verantwoordelijken te benoemen. Denk hierbij ook aan afspraken met andere organisaties, zoals politie en justitie.

Legt u de taken en verantwoordelijkheden op deze manier schriftelijk vast, dan draagt dat bij aan de daadwerkelijke uitvoering van de protocollen en beleidsplannen.