Selecteer een pagina

Beleidscyclus opzetten

Sociale veiligheid – Beleidsmatig inbedden

De systematiek voor het opzetten en inrichten van de arbobeleidscyclus is voor alle arbeidsrisico’s nagenoeg identiek. De aandachtspunten voor het arbeidsrisico agressie en geweld zijn:

  • Agressie en geweld moeten herkenbaar terugkomen in de RI&E.
  • Agressie en geweld moeten herkenbaar terugkomen in het plan van aanpak.
  • Er moet aandacht zijn voor de teamevaluatie van het agressieprotocol.
  • Er moet aandacht zijn voor de incidentregistratie.
  • Er moet aandacht zijn voor de analyse van agressie incidenten.
  • Er moet aandacht zijn voor aangifte doen en het verhalen van de schade.

Voor het door instellingen op te zetten en uit voeren beleid vormen de Arbocatalogus MBO en de branche-RI&E in het mbo samen een praktisch en bruikbaar samenhangend instrumentarium en leidraad.