Selecteer een pagina

Beleidsmatig inbedden

Sociale veiligheid

Ongewenst gedrag in de organisatie kan negatieve effecten hebben op de organisatie als geheel, maar ook op groepen of individuele medewerkers en studenten. De gevolgen kunnen bijvoorbeeld leiden tot korte of langdurige uitval en arbeidsongeschiktheid of ernstige fysieke of psychische problemen. Mede daarom verplicht de wetgever u om de preventie en de aanpak van ongewenst gedrag goed te regelen.

Daarvoor is belangrijk om organisatiebreed beleid vast te stellen waarin zowel preventie als aanpak van ongewenst gedrag is opgenomen. In dat beleid legt u om te beginnen duidelijk vast wat u verstaat onder ongewenst gedrag en wat wel en niet acceptabel is in de instelling. Ook meer praktische zaken regelt u hierin. Bijvoorbeeld: waar kunnen incidenten worden gemeld, wat gebeurt vervolgens met die melding, welke sancties gelden er eventueel en hoe is de opvang van ‘slachtoffers’ geregeld?

Uiteraard is beleid voeren meer dan beleidsstukken en notities opstellen: beleid staat of valt met de implementatie en uitvoering.