Selecteer een pagina

Assstentie verlenen

Sociale veiligheid – Agressie beperken

Als een werknemer in een situatie dreigt te komen die hij niet alleen kan hanteren, moet hij op de hulp van een collega, leidinggevende, beveiliger of politie kunnen rekenen. Instellingen moeten duidelijke afspraken maken over de manier waarop deze hulpverlening wordt gegeven.

Zij kunnen dit beschrijven in hun agressieprotocol. Een kritisch punt in dergelijke situaties is de vraag: wel of niet fysiek ingrijpen? Als u besluit dat in bepaalde situaties fysiek ingrijpen noodzakelijk is, moet u duidelijk omschrijven voor welke situaties dit geldt en onder welke voorwaarden het kan en mag.