Selecteer een pagina

Alarm slaan

Sociale veiligheid – Agressie beperken

Als een werknemer in een situatie dreigt te komen die hij niet langer alleen kan hanteren, moet hij hulp kunnen inschakelen en/of alarm kunnen slaan. Instellingen moeten hiervoor procedures afspreken en zo nodig technische systemen aanschaffen.

Daarnaast kunt u aangeven welke zaken minimaal geregeld moeten zijn. Bijvoorbeeld:

  • waar en wanneer zijn technische alarmsystemen beschikbaar?
  • wanneer mag een medewerker de alarmknop gebruiken? Geef een concrete beschrijving;
  • waar gaat het alarmsignaal over?
  • wie reageert op de alarmmelding?
  • hoe geschiedt de alarmopvolging?

Ook medewerkers die buiten het gebouw werken, moeten alarm kunnen slaan. Dat kan met de mobiele telefoon via een noodnummer, een nummer van de eigen organisatie of van een hulpdienst.