Selecteer een pagina

Agressie hanteren

Sociale veiligheid – Agressie beperken

Het is niet iedere medewerker gegeven om in lastige situaties kordaat op te treden. Vanuit schrik of boosheid reageren velen impulsief. Kordaat optreden is echter te leren door een juiste instructie en gerichte training. Het is belangrijk om eerst duidelijk te beschrijven wat adequate reacties op ongewenst gedrag zijn.

Bijvoorbeeld: hoe moet een docent reageren op een agressieve student of ouder? Vervolgens kunt u medewerkers periodiek specifieke trainingen in het voorkomen van en omgaan met agressie aanbieden. Wellicht is het zinvol om hierbij onderscheid te maken naar doelgroep, bijvoorbeeld docenten en ondersteunend personeel.