Maatregelen

Neem waar nodig maatregelen tegen het risico op agressie en geweld:

  • zorg dat er in risicovolle situaties een minimaal aantal medewerkers in de buurt aanwezig is;
  • zorg dat medewerkers de juiste opleiding, training en ervaring hebben in de omgang met incidenten;
  • overweeg het hanteren van een openings- en sluitingsprocedure, die voorkomt dat medewerkers alleen zijn bij het openen en sluiten van een gebouw. Vaak is er dan namelijk een verhoogde kans op agressie en geweld door derden.

Terug naar het thema Sociale Veiligheid, Ongewenst gedrag door derden.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk