Selecteer een pagina

Agressie beperken

Sociale veiligheid

Als vormen van ongewenst gedrag tot uiting komen, wilt u de mogelijke negatieve effecten daarvan zo veel mogelijk beperken. U leest er meer over in de volgende onderdelen:

  • agressiehantering en het kunnen inzetten van de-escalatie technieken
  • weten hoe assistentie aan collega’s te verlenen
  • weten hoe en op welk moment alarm te slaan
  • het verlenen van de eerste opvang
  • het bieden van nazorg