Selecteer een pagina

Aangifte doen

Sociale veiligheid – Afhandeling

Voor een (beperkt) aantal misdrijven bepaalt het Wetboek van Strafvordering artikel 160 dat ieder die daar kennis van draagt, verplicht is aangifte te doen. Het gaat onder meer om misdrijven die de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar brengen en daadwerkelijk levensgevaar veroorzaken, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap, mensenroof en verkrachting. Iedereen die kennis draagt van een begaan strafbaar feit, is bevoegd aangifte te doen.

Openbare colleges, en daarmee besturen van openbare scholen, zijn volgens artikel 162 verplicht meteen aangifte te doen van misdrijven waar ze bij de uitoefening van hun dienstverlening kennis van krijgen. Voor werkgevers in het bijzonder onderwijs geldt dit (nog) niet.

Tot nu toe kunt u niet anoniem aangifte doen. De ambtenaar registreert altijd de naam van de aangever – ook als die zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde. Verdachten mogen de stukken inzien die betrekking hebben op een strafdossier.

Uit het oogpunt van zorgvuldig werkgeverschap doet de werkgever aangifte en niet het slachtoffer. Ook de sociale partners in de mbo-sector onderstrepen het belang van aangifte doen door de werkgever.

De volgende aandachtspunten zijn belangrijk als u binnen uw instellingafspraken maakt over aangifte doen:

  • waar en wanneer doet u aangifte?
  • de werkgever doet aangifte;
  • de begeleiding van het slachtoffer;
  • de juridische ondersteuning van het slachtoffer;
  • het hoe en wat van de opstelling van een verklaring;
  • kies domicilie op het adres van de organisatie.