Selecteer een pagina

Afhandeling

Sociale veiligheid

Het is belangrijk om daadkrachtig te reageren op de dader. Niets doen kan een uitnodiging zijn voor nieuwe vormen van ongewenst gedrag. Niet reageren heeft ook een negatieve invloed op het gezag van de organisatie, de medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening.

Normen en wetgeving

Voor zover van toepassing wordt de Arbocatalogus Schilderen en Vastgoedonderhoud en de Arbocatalogus Afbouw gevolgd.

  • Arbobesluit artikel 3.16: Valgevaar voorkomen
  • Arbobesluit artikel 7.23: Algemeen
  • Arbobesluit hoofdstuk 5: Fysieke belasting
  • Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
  • Arbobesluit hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
  • Arbobesluit hoofdstuk 6: Fysische factoren / afdeling 3 Lawaai
  • Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering
  • Arbobesluit § 2a artikel 3.5 a t/m f: Inrichting plaatsingseisen/Algemene voorschriften/Explosieve atmosferen
  • ATEX 153-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG)
  • ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU)