Privacy- en cookieverklaring

SOM vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies en webstatistieken

SOM gebruikt cookies voor webstatistieken en onderzoek. Cookies voor onderzoek en webstatistieken bieden inzicht in de manier waarop bezoekers de website gebruiken en welke informatie zij downloaden. Die informatie helpt ons de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door extra informatie te plaatsen of door het gebruiksgemak te verbeteren.

Omdat deze cookies geen invloed hebben op uw privacy, vallen ze onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vragen wij geen toestemming om deze cookies te plaatsen.

SOM gebruikt ook een cookie om een (contact)formulier juist te kunnen afhandelen. Deze cookie (form_map_id) onthoudt de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verstuurt. Aan het eind van uw bezoek wordt de cookie automatisch verwijderd.

Geen trackingcookies

SOM gebruikt geen trackingcookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.
Volledige privacy-en cookieverklaring SOM.

 1. Welke thema’s omvat de arbocatalogus?

  De arbocatalogus is een document dat wordt gebruikt door werkgevers om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Hierin worden de specifieke risico’s van een bedrijf of branche beschreven en worden er maatregelen genoemd om deze risico’s te verminderen. De thema’s die worden behandeld in de arbocatalogus kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke branche of bedrijf. Vaak worden de volgende thema’s behandeld:

  • Het voorkomen van arbeidsongevallen
  • Het verminderen van gezondheidsrisico’s op het werk
  • Het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden
  • Het opstellen van crisisplannen voor noodgevallen
  • Het bieden van arbo-ondersteuning aan werknemers
  • Het bevorderen van een cultuur van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
 2. Wie hebben de arbocatalogus MBO geschreven?

  De arbocatalogus MBO wordt geschreven door de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs zelf. De Arbowetgeving stelt dat elke organisatie die meer dan vijf werknemers heeft, een arbocatalogus moet opstellen en deze moet updaten als er veranderingen zijn in de werkomgeving.

 3. Wat is de arbocatalogus MBO?

  De arbocatalogus MBO (Middelbaar Beroepsonderwijs) is een document dat de Arbowetgeving verplicht is voor instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, dit document dient om de risico’s in de instelling te identificeren, te evalueren en te beheersen. Het is een soort van “gezondheidscheck” voor de werkomgeving in de instelling, waarbij wordt gekeken naar de fysieke werkomgeving, de taken die worden uitgevoerd, de arbeidsomstandigheden en de gedragingen van de werknemers. De arbocatalogus bevat ook maatregelen voor het voorkomen en bestrijden van arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen.

  Het is bedoeld als instrument voor de instellingen om Arbozorg te implementeren en verantwoord te opereren. Het bevat ook afspraken over preventie, procedures voor incidenten en noodprocedures, en voorzieningen voor eerste hulp.

 4. Wat is een commissie?

  Een commissie is een groep van mensen die samenwerken om een specifieke taak of doel te bereiken. Commissies komen vaak voor in organisaties en instanties zoals bedrijven, non-profitorganisaties, overheden en politieke partijen. De leden van een commissie worden vaak aangesteld of gekozen om hun expertise of ervaring op een bepaald gebied. De taak van een commissie kan variëren van het opstellen van beleid tot het uitvoeren van onderzoek of het organiseren van evenementen.

  Commissies werken vaak onder supervisie van een bestuur of raad van directeuren, en rapporteren hun bevindingen en aanbevelingen aan deze groep.