Onderhoud van apparatuur en materialen

Algemene informatie

Materialen en middelen die in het praktijklokaal worden gebruikt zijn bijvoorbeeld: tilhulpmiddelen, hoog/laagbedden, oefenpoppen, verbandmaterialen, infuussystemen, ampullen en injectiematerialen. Een deel van deze materialen wordt eenmalig gebruikt (zoals injectiemateriaal) en moet daarna worden afgevoerd. In de onderwijssituatie wordt ook oefenmateriaal hergebruikt na te zijn gesteriliseerd en/of opnieuw ingepakt/geseald.

Maatregelen

Door veelvuldig gebruik kunnen materialen vies worden en kunnen onhygiënische situaties ontstaan. Alle te gebruiken oefenmaterialen en hulpmiddelen moeten periodiek worden schoongemaakt en onderhouden volgens de geldende voorschriften en protocollen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk