Selecteer een pagina

Zorg en welzijn

Praktijklokalen

In het praktijklokaal zorg en welzijn zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

Naast risicobeheersing is het belangrijk dat medewerkers en studenten zich hiervan bewust worden. Door hen goed voor te lichten en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, kunt u de risico’s verkleinen.

Meer informatie vindt u bij Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

Voor zover van toepassing wordt de Arbocatalogus Ziekenhuizen en de Arbocatalogus VVT gevolgd.
Arbobesluit hoofdstuk 5: Fysieke belasting
Arbobesluit hoofdstuk 4: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
Arbobesluit hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
Arbobesluit hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

Informatie en tools