Selecteer een pagina

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen – Uiterlijke verzorging

Het gebruik van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen hangt samen met de werkzaamheden. Kijk voor uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen bij Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Uit het oogpunt van hygiëne zijn handschoenen noodzakelijk bij de meeste werkzaamheden. Inmiddels is bekend dat zowel latex als nitril handschoenen een allergische reactie kunnen veroorzaken.
Gebruik alleen handschoenen:

  • gemaakt van poedervrije latex of nitril;
  • die een speciale behandeling hebben ondergaan om de hoeveelheid eiwitten en chemisch residu te verminderen;
  • die voldoen aan de NEN normen EN 420, EN 455 en EN 374 (zichtbaar op de verpakking);
  • uit een verpakking waar de naam en het adres van de producent op staat. Als dit geen adres in de EU is, moet ook de naam en het adres van de EU-vertegenwoordiger vermeld zijn;
  • waarvan de houdbaarheidsdatum niet is verstreken.

Hebt u een latexallergie type I of een vermoeden hiervan, gebruik dan nitril.
Overweeg eventueel een katoenen binnenhandschoen.

Normen en wetgeving

Informatie en tools