Algemene informatie

Handelingen met contant geld bij het afrekenen, moeten veilig zijn, uit oogpunt van sociale veiligheid van medewerkers en bezoekers.

Normen en wetgeving

 • Handelingen met contant geld worden op een veilige wijze uitgevoerd.

Maatregelen

 • Zorg ervoor dat u zo weinig mogelijk met contant geld werkt, maar geheel of zoveel mogelijk met pinbetalingen of contactloze betalingen.
 • Plaats zo nodig camera’s voor toezicht.
 • Stel beleid op voor de omgang met contant geld, leg hierin afspraken vast over:
  • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • het afromen van de kassa;
  • het bewaren van contant geld;
  • het afstorten van geld;
  • waar en hoe u de kas opmaakt.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk