Algemene informatie

In de praktijklokalen voor uiterlijke verzorging wordt met elektrische arbeidsmiddelen gewerkt. Zie voor meer informatie over de wetgeving en de benodigde maatregelen rond arbeidsmiddelen en aan elektrisch handgereedschap het thema Machineveiligheid en arbeidsmiddelen. Als schoonheidsspecialisten een galvanische huidverzorging toepassen bij een klant, zijn extra eisen aan elektrische veiligheid noodzakelijk.

Normen en wetgeving

Als er bij schoonheidsspecialisten sprake is van galvanisch contact met de klant dan gelden de normen van bijzondere ruimte–medisch klasse K1 van NEN 1010 en is er aanvullende bescherming nodig.

Maatregelen

1: Extra elektrische voorzieningen bij galvanisch contact

  • Schakel een deskundige in om te beoordelen welke extra elektrische voorzieningen bij galvanisch contact met een klant nodig zijn om het praktijklokaal voor schoonheidsspecialisten te laten voldoen aan de eisen van klasse 1 van NEN 1010.

2: Schoonmaak en onderhoud

  • Door veelvuldig gebruik kunnen (elektrische) hulpmiddelen vies worden en kunnen onhygiënische situaties ontstaan. Alle te gebruiken hulpmiddelen moeten periodiek worden schoongemaakt en onderhouden volgens de geldende voorschriften en protocollen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk