Algemene informatie

Gevaarlijke stoffen die worden gebruikt in het praktijklokaal voor uiterlijke verzorging, hangen samen met het type verzorging. Bijvoorbeeld:

 • de pedicure die ethanol gebruikt om te ontsmetten en petroleumether om likdoorns week te maken;
 • de kapper die permanentvloeistoffen en kleurstoffen mengt en verwerkt;
 • de schoonheidsspecialist die instrumenten ontsmet met ethanol;
 • de nagelstylist die werkt met nagellak of kunstnagels

Speciale aandacht vragen de allergenen en sensibiliserende stoffen. Zij kunnen bijvoorbeeld allergie voor kunstnagels veroorzaken of kapperseczeem. Denk daarbij ook aan chemische stoffen in handschoenen, verzorgingsproducten, cosmetica, haarverven en -lakken en permanent- of blonderingsproducten. In het thema Gevaarlijke stoffen vindt u algemene regels voor de omgang met en opslag van gevaarlijke stoffen.

Normen en wetgeving

Zie verder het algemene thema Gevaarlijke stoffen.

Maatregelen

Kies producten die zo weinig mogelijk schadelijke stoffen bevatten, zoals:

 • nagellak zonder formaldehyde, tolueen en DBP;
 • stuifvrije en stuifarme producten;
 • permanentvloeistoffen zonder GTG;
 • spray en vloeistoffen om te vernevelen zonder alcohol.

Kies geschikte hulpmiddelen, zoals:

 • een apart afgescheiden chemiehoek;
 • nikkelarm- of nikkelvrij kappersgereedschap;
 • stuifarme pompverstuivers in plaats van spuitbussen;
 • een gesloten doseer- en mengsysteem.

Zorg voor afzuiging van vernevelde of vluchtige stoffen, zoals:

 • afzuiging in het werkblad bij nagelstylisten;
 • bronafzuiging bij kappers die verf en oxidant mengen;
 • voldoende ventilatie, bv bij het opbrengen van haarlak of haarspray.

Kies een zorgvuldige werkwijze:

 • Zorg dat de werkzaamheden geregeld afgewisseld worden, waardoor men niet te lang in contact komt met bijvoorbeeld water of chemische stoffen.
 • Maak de werkplek regelmatig schoon;
 • Draag geen sierraden aan hand of pols tijdens het werk;
 • Voorkom kapperseczeem door het nat werk te beperken, handen goed te drogen, juiste handschoenen te dragen e.d. Gebruik de gelmethode in plaats van de liquidmethode bij kunstnagels ;
 • Geef voorlichting en instructie over de risico’s van gevaarlijke stoffen en de juiste manier om er  mee om te gaan;

Verstrek de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, als bovenstaande maatregelen onvoldoende helpen.

Praktijkvoorbeelden en tools

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk