Algemene informatie

De fysieke belasting in de uiterlijke verzorging bestaat hoofdzakelijk uit werken in belastende houdingen (statische belasting). Hier is sprake van als een lichaamsdeel meer dan vier seconden dezelfde houding aanneemt. Dat kan voorkomen bij bijvoorbeeld knippen, nagels lakken, masseren of schoonheidsbehandelingen. Om overbelasting te voorkomen, is het belangrijk dat het gebruikte meubilair en de hulpmiddelen voldoende instelbaar zijn en ook daadwerkelijk goed zijn ingesteld.

Ook repeterende bewegingen zijn een vorm van fysieke belasting. Die komen onder meer voor in het kappersvak: de hand die knipt voert repeterende bewegingen uit.

Er zijn verschillende methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. Een ervan is het stoplichtmodel in het Handboek Fysieke Belasting. Hiermee kunt u per lichaamsdeel nagaan of er een risico bestaat op fysieke overbelasting.

Normen en wetgeving

Maatregelen

Door de diversiteit van fysiek belastende handelingen, lopen de maatregelen die u kunt nemen om de fysieke belasting te beperken zeer uiteen.

  • Kies bij de aanschaf voor meubilair en hulpmiddelen die voldoende instelbaar zijn.
  • Zorg ervoor dat het juiste meubilair en hulpmiddelen worden gebruikt en dat ze goed zijn ingesteld.
  • Zorg voor een juiste werkhouding, afwisseling van werkzaamheden en regelmatige pauzes.
  • Geef voorlichting en instructies over de manier waarop werknemers gezond en veilig kunnen werken.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk