Selecteer een pagina

Uiterlijke verzorging

Praktijklokalen

In het praktijklokaal voor uiterlijke verzorging zijn specifieke aandachtspunten:

Naast het beheersen van de risico’s is het van belang om:

 • medewerkers en studenten te voorzien van adequate instructie en waar nodig te zorgen voor deskundig toezicht, zie ook hoofdstuk Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

Maatregelen

Biologische agentia

Bij het nemen van maatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd:

Bestrijding bij de bron

 • bestrijd het agens zelf;
 • voorkom dat het agens in de bron komt;
 • bestrijd de bron;
 • desinfecteer met ultraviolet licht of chemisch (soms extra gevaar).

Technische maatregelen

 • scherm de bron af;
 • maak contact overbodig: automatiseer kranen en deuren – ‘no touch’;
 • gebruik geen katoenen handdoeken maar papieren;
 • gebruik HEPA-filters, sluizen, overdruk, onderdruk etc.;
 • plaats biohazardkasten;
 • pas alleen niet-poreuze materialen toe.

Organisatorische maatregelen

 • laat zo min mogelijk mensen bij de bronnen komen;
 • richt schoon-/vuilzones in;
 • beperk het aantal werknemers op een bepaalde plek;
 • beperk of vermijd de aanwezigheid van zwangere vrouwen in de gevarenzone;
 • houd speciaal de risicogroepen (extra-gevoelig) weg van de bron;
 • houd alles goed schoon.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • afscherming huid: handschoenen
 • afscherming ogen: brillen, schermen;
 • afscherming ademwegen: maskers (mond/neus).

Zie ook onder thema persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast bovengenoemde maatregelen dienen onderstaande maatregelen als basismaatregel te worden genomen:

 • Werknemers voor aanvang van het werk voorlichting en instructie geven over de aanwezige risico’s van biologische agentia en de beschermende maatregelen die nodig zijn (zie ook hoofdstuk Toezicht en instructie). Besteed ook aandacht wat te doen bij incidenten.
 • Hygiënische maatregelen, bijvoorbeeld:
  -wees alert bij risicovol gedrag, zoals een hand geven, neuspeuteren, ogen wrijven;
  -handen wassen, douchen;
  -vermijd contacten.
 • Vaccinatie van werknemers indien geïndiceerd op basis van de RI&E (Arbobesluit . Nb: vaccineer zwangere vrouwen het liefst voor de zwangerschap wegens mogelijke effecten op de ongeborene.
 • Toepassen Post Expositie Protocol (PEP), bv. toedienen geneesmiddelen zo snel mogelijk na de mogelijke besmetting (bijvoorbeeld een prikaccident) om te voorkomen dat iemand besmet raakt. Simpel gezegd streeft PEP ernaar het biologische agens (bijvoorbeeld hepatitis B of hiv) weg te vangen uit het lichaam, voordat het zich kan nestelen (met alle schadelijke gevolgen van dien). Van sommige antiretrovirale middelen is bekend dat ze een schadelijk effect kunnen hebben op het ongeboren kind.
 • Bij daadwerkelijke ziekte is het van belang dat zo snel mogelijk een diagnose wordt gesteld; als werknemers waarschuwingssignalen leren kennen, kunnen ze de behandelend arts snel op het goede spoor zetten;
 • Verder is het van belang dat na diagnosestelling zo snel mogelijk wordt begonnen met behandeling (bijvoorbeeld bij legionella, ziekte van Weil).  HEPA (High Efficiency Particulate Air)-filters zijn filters met zeer fijn filter waarmee hele kleine deeltjes uit de lucht worden gefilterd

Daarnaast geeft hoofdstuk Toezicht en instructie meer informatie over o.a. voorlichting, zorgplicht en aansprakelijkheid.

Informatie en tools