Selecteer een pagina

Werken met heftrucks

Praktijklokalen – Transport en logistiek

In het kader van de opleiding kan worden gereden met een heftruck, reachtruck of elektrische palletwagen.
Aan het rijden met heftrucks zijn grote risico’s verbonden, zoals:

In Nederland gebeuren (te) veel ongevallen met vorkheftrucks. Gemiddeld zijn er per jaar vier tot acht dodelijke slachtoffers te betreuren na een ongeval met een heftruck. Daarnaast zijn er diverse slachtoffers met blijvend letsel.

Normen en wetgeving

 • Medewerkers die rijden met een heftruck, reachtruck of elektrische palletwagen zijn in het bezit van een geldig certificaat.
 • (Hef)trucks zijn in goede staat en worden jaarlijks gekeurd.

Maatregelen

 • Zorg dat (hef)trucks jaarlijks worden gekeurd door een deskundige.
 • Zorg dat de snelheid van de (hef)trucks is aangepast (snelheidsbegrenzing) aan de situatie en de werkzaamheden.
 • Zorg dat veiligheidsgordel of beschermrek wordt gebruikt bij het rijden op de (hef)truck.
 • Zorg dat de sleutel na gebruik altijd uit het contact wordt verwijderd.
 • Zorg dat medewerkers die instructie geven en/of rijden op de (hef)truck een (hef)truckcertificaat bezitten.
 • Bestuurders moeten ten minste 16 jaar oud zijn en tot hun 18e jaar werken onder deskundig toezicht.
 • Studenten rijden alleen onder toezicht van een deskundig instructeur met een (hef)truck. Studenten moeten dan een geldig certificaat hebben, of ter plaatse bezig zijn zo’n certificaat te behalen.
 • Zorg dat nooit personen worden meegenomen als bijrijder of op de vorken van de (hef)truck.
 • Hebt u het opleiden van studenten tot (heftruck)chauffeur uitbesteed, zorg dan voor vastgelegde afspraken over veiligheid en verantwoordelijkheden.
 • Zie ook de maatregelen aanrijdgevaar, persoonlijke beschermingsmiddelen  en accu-oplaadstations.