Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemene informatie

Het werk in het praktijklokaal Transport en logistiek gaat gepaard met risico’s als aanrijdgevaar en vallende materialen. Daarom moeten medewerkers en studenten bij het werken in praktijklokalen en magazijnen veiligheidsschoenen met stalen neuzen dragen. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het ook nodig zijn om handschoenen of andere persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Bijvoorbeeld een veiligheidsgordel bij het rijden op de heftruck. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen vindt u bij het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Normen en wetgeving

Medewerkers en studenten die werken in het praktijklokaal, dragen veiligheidsschoenen. Zie verder het algemene thema Transport en logistiek.

Maatregelen

  • Draag veiligheidsschoenen in het praktijklokaal.
  • Gebruik de veiligheidsgordel of het veiligheidsrek bij het rijden met een heftruck.
  • Gebruik zo nodig handschoenen.
  • Pictogrammen op de deur naar het praktijklokaal maken duidelijk dat veiligheidsschoenen moeten worden gedragen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk