Algemene informatie

In het praktijklokaal transport en logistiek werkt men soms met hijsgereedschappen. Het is vereist dat de instelling de, hijsgereedschappen en -apparatuur jaarlijks laat keuren door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling, zoals een gespecialiseerd bedrijf een daartoe opgeleide medewerker of de leverancier. Het gaat bijvoorbeeld om takels, maar ook bijbehorende hulpmiddelen als kettingen en hijsbanden. Kijk voor wetgeving en benodigde maatregelen bij het algemene thema Hijs- en hefgereedschappen.

Maatregelen

  • Hijswerktuigen worden alleen bediend door aangewezen medewerkers en studenten die hiertoe zijn geïnstrueerd. In hun instructie is onder meer aandacht besteed aan, en geoefend met: bescherming van omstanders, de wijze van bevestiging van de last, controle op deugdelijkheid en bevestiging van hijsbanden/hijskettingen. Ook is aandacht besteed aan specifieke kenmerken van het betreffende hijswerktuig, zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing.
  • Zorg voor jaarlijkse keuring van alle hijsgereedschappen (ook toebehoren zoals hijsbanden en kettingen), bv door een deskundig bedrijf.
  • Controleer, voordat het werk begint, eerst of de last niet zwaarder is dan het maximaal hijsgewicht dat op het hijsgereedschap is aangegeven en dat de hijsgereedschappen en toebehoren geschikt zijn voor de betreffende hijswerkzaamheden.
  • Waarborg dat tijdens het hijsen geen personen onder de last doorlopen. Plaats, indien mogelijk en noodzakelijk, een afzetting, waarschuwing en/of pictogram.
  • Gebruik hijsgereedschappen die bestemd zijn voor goederen nooit voor personen. Zorg dat dit op de werkplek is aangegeven.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk