Selecteer een pagina

Gebruik hef- en hijsgereedschappen

Praktijklokalen – Transport en logistiek

In het praktijklokaal transport en logistiek werkt u, om lasten te hijsen, soms met hijsgereedschappen. Het is belangrijk dat de organisatie de hijsgereedschappen en -apparatuur jaarlijks laat keuren door een deskundig natuurlijk persoon, rechtspersoon of instelling, zoals een gespecialiseerd bedrijf, een keuringsinstantie of de leverancier. Het gaat bijvoorbeeld om takels, maar ook bijbehorende hulpmiddelen als kettingen en hijsbanden. Kijk voor meer informatie op de pagina machineveiligheid en arbeidsmiddelen, thema hijs- en hefgereedschappen .

Normen en wetgeving

  • Hijsgereedschappen worden alleen bediend door personen die zijn opgeleid om ze te gebruiken.
  • Hijsgereedschap wordt op veilige wijze toegepast en niet zwaarder belast dan op het gereedschap is aangegeven.
  • Hijsgereedschap wordt, minimaal jaarlijks, aantoonbaar gekeurd door een deskundig bedrijf.
  • Bij het hijsen wordt ervoor gezorgd dat zich onder de last geen personen bevinden.
  • Zie voor wetgeving: normen en wetgeving

 

Maatregelen

  • Zorg dat medewerkers en studenten zijn opgeleid voordat met de betreffende gereedschappen wordt gewerkt.
  • Zorg voor jaarlijkse keuring van alle hijsgereedschappen (ook toebehoren zoals hijsbanden en kettingen) door een deskundig bedrijf.
  • Controleer, voordat het werk begint, eerst of de last niet te zwaar is en de hijsgereedschappen en toebehoren geschikt zijn voor de betreffende hijswerkzaamheden.
  • Waarborg dat tijdens het hijsen geen personen onder de last doorlopen. Plaats, indien mogelijk en noodzakelijk, een waarschuwing en/of pictogram.
  • Gebruik hijsgereedschappen die bestemd zijn voor goederen nooit voor personen. Zorg dat dit op de werkplek is aangegeven.