Selecteer een pagina

Fysieke belasting

Praktijklokalen – Transport en logistiek

Bij diverse werkzaamheden in het praktijklokaal transport en logistiek kan er fysieke belasting optreden. Bijvoorbeeld bij het handmatig stapelen van producten, het sjouwen met materialen zoals gereedschap, pallets, enz. Ook het langdurig zitten op voertuigen kan fysiek belastend zijn. Omdat langdurig zitten op een voertuig in een onderwijssituaties niet of nauwelijks voorkomt, wordt dit hier buiten beschouwing gelaten.

Een langdurige of te zware fysieke belasting kan leiden tot klachten en verzuim. Fysieke overbelasting kan het gevolg zijn van veel of op de verkeerde wijze tillen, duwen, trekken of langdurig staan. Maar ook langdurig zitten in een gebogen houding of werken met gedraaide rug of nek kan grote gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid.

Er bestaan diverse methodes om de mate van fysieke belasting te bepalen. De KIM-tool is een praktische methode om de fysieke belasting te bepalen bij het hanteren van lasten zoals tillen, dragen, duwen en trekken. De tool identificeert een aantal risicofactoren (frequentie / duur/ afstand, gewicht, houding en omstandigheden) door middel van observaties en gesprekken. Deze factoren vult u vervolgens in op een rekenblad. Zo wordt er een score bepaald waaruit afgeleid kan worden of het nodig is om maatregelen te nemen. Deze methode is niet te gebruiken bij het bepalen van de mate van fysieke belasting bij een ongunstige houding en repeterende werkzaamheden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Stoplichtmodel in het Handboek Fysieke belasting.