Selecteer een pagina

Blootstelling aan dieselmotoremissie (DME)

Praktijklokalen – Transport en logistiek

Om te voorkomen dat iemand een te hoge concentratie dieselmotoremissie (DME) inademt, mogen transportmiddelen met dieselmotoren niet rijden in het praktijklokaal Transport en logistiek.
Dieselmotoremissie bestaat uit dieselroetdeeltjes en diverse gasvormige verontreinigingen, zoals NOx, CO, SO2 en koolwaterstoffen. Dieselroetdeeltjes zijn heel kleine stofdeeltjes die bij inademing diep in de longen terecht kunnen komen. Daardoor kan blootstelling aan DME leiden tot zowel directe (acute) effecten als effecten die pas optreden na jarenlange blootstelling (chronische effecten). De belangrijkste acute effecten zijn irritatie aan de ogen en de luchtwegen. Daarnaast staat DME op de lijst van kankerverwekkende stoffen.

Normen en wetgeving

In het pand mag niet worden gewerkt met transportmiddelen met dieselmotoren.
Zie voor wetgeving: normen en wetgeving.

Maatregelen

  • Gebruik binnen alleen heftrucks met elektromotor.
  • Zorg dat vrachtwagens alleen buiten worden gelost.