Algemene informatie

Het rijden met transportmiddelen brengt aanrijdgevaar met zich mee. In onderwijsinstellingen bestaat het risico voornamelijk:

  • op oefenterreinen en in oefenmagazijnen waar bijvoorbeeld wordt gereden met (hef)trucks of vrachtwagens;
  • voor medewerkers die toezicht houden en/of instructie verzorgen, medestudenten en bezoekers die zich in de nabijheid bevinden.

Normen en wetgeving

  • Wordt met een heftruck, reachtruck of elektrische palletwagen gereden, dan zijn de transportroutes gescheiden van de looproutes.
  • Plaatsen waar met transportmiddelen wordt gereden, zijn duidelijk aangegeven.

Zie verder het algemene thema Transport en logistiek.

Maatregelen

  • Zorg voor duidelijke belijning of reling om de looproutes te scheiden van transportroutes, als daar met een heftruck, reachtruck of elektrische palletwagen wordt gereden.
  • Geef op toegangsdeuren duidelijk aan dat in de ruimte achter de deur met transportmiddelen wordt gereden.
  • Zorg dat de berijders beschikken over de juiste rijbewijzen (vrachtwagen, auto) en certificaten (heftruck).

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk