Algemene informatie

Specifieke aandachtspunten voor het praktijklokaal transport en logistiek zijn de subthema’s die hiernaast zijn te bekijken.

Behalve risicobeheersing is ook belangrijk dat u:

  • medewerkers en studenten voorziet van adequate instructie;
  • waar nodig zorgt voor deskundig toezicht, zie Toezicht en instructie.

Normen en wetgeving

Voor zover van toepassing volg je de arbocatalogus voor de technische groothandel.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk