Algemene informatie

Tot de veiligheidsvoorzieningen in een sportaccommodatie behoren blusmiddelen, een verbandtrommel, buitenlijn en nooduitgang.

Normen en wetgeving

De volgende veiligheidsvoorzieningen moeten in een sportaccommodatie aanwezig zijn:

  • jaarlijks gecontroleerde blusmiddelen;
  • een volledige EHBO-verbandtrommel-A;
  • een telefoon met een buitenlijn om snel 112 te kunnen bellen;
  • een goed toegankelijke en aangegeven nooduitgang.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk