Selecteer een pagina

Legionella

Praktijklokalen – Sportaccommodaties

Er zijn adequate voorzieningen getroffen om legionellabesmetting te voorkomen. Zie voor meer informatie het thema Biologische agentia: legionella.