Algemene informatie

Tot de inrichtingseisen van een sportaccommodatie behoren onder meer voldoende en gescheiden kleedlokalen, schone douches, beperkte nagalm, veiligheidsglas en mechanische ventilatie.

Normen en wetgeving

De inrichting van de sportaccommodatie voldoet aan het Handboek Huisvesting bewegingsonderwijs (KVLO).  Enkele belangrijke onderdelen daaruit:

Gymlokaal/sportzaal:

 • geen uitstekende voorwerpen, zoals deurklinken;
 • het onderste deel van de wanden is glad afgewerkt;
 • de beglazing is van veiligheidsglas (ook in deuren, kasten enzovoort);
 • verlichtingsarmaturen en klokken en dergelijke zijn terugliggend in de wand geplaatst of afgeschermd;
 • hoeken en stijlen etc. moeten afgerond of afgeschuind zijn;
 • de vloer is veerkrachtig, stroef en niet beschadigd (geen oneffenheden/splinters);
 • in de sportzaal is door de keuze van absorberende inrichtingsmaterialen nagalm tegengegaan;
 • het achtergrondgeluidsniveau bedraagt niet meer dan 40 dB(A);
 • de vereiste maximale nagalmtijd is overzichtelijk aangegeven in een tabel op de website van de KVLO.

Kleedlokalen en douches

De aanwezige kleedlokalen en douches voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de vloer is stroef en niet beschadigd;
 • er zijn douches, toiletten en wastafels aanwezig, gescheiden naar sekse, afgestemd op het aantal studenten;
 • docenten hebben een eigen ruimte voor omkleden en douchen;
 • het sanitair is schoon;
 • de watertemperatuur is maximaal 38°C en studenten kunnen dit maximum niet aanpassen;
 • verlichting en andere elektrische voorzieningen zijn geschikt voor natte ruimten;
 • een kleedruimte is uitgerust met mechanische ventilatie met een ventilatievoud (het aantal keren per uur dat de gehele luchtinhoud van het lokaal wordt ververst) van ten minste zes;
 • een doucheruimte is uitgerust met mechanische ventilatie met een ventilatievoud van ten minste tien.
 • Arbobesluit 3.2: Vereisten arbeidsplaats.
 • Arbobesluit 3.11: Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen.
 • Arbobesluit 3.23: Wasgelegenheden en doucheruimten.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk