Gymnastiektoestellen en hulpmiddelen

Maatregelen

Om ongevallen te voorkomen dienen de gymnastiektoestellen en hulpmiddelen veilig te zijn:

  • De toestellen in een gymlokaal worden ten minste eenmaal per jaar geïnspecteerd door bijvoorbeeld de vaste leverancier van de toestellen of een deskundige keuringsinstelling.
  • Voordat hij de materialen en toestellen gebruikt, inspecteert de docent deze visueel op gebreken. Bij de constatering van een gebrek gebruikt de docent het betreffende materiaal niet. De docent gebruikt bij de inspectie van toestellen deze inspectiepunten. Gebruik geen toestellen die niet aan eisen van de inspectiepunten voldoen en geef afwijkingen meteen door zodat de toestellen gerepareerd kunnen worden.
  • De materialen en toestellen worden alleen gebruikt voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Er is ruimte om alle toestellen en voorwerpen op te bergen, inclusief manoeuvreerruimte.
  • Verrijdbare toestellen als paard, brug en kast zijn vergrendeld opgeslagen (niet op wielen), zodat ze niet ongewenst in beweging kunnen komen.
  • Materialen en toestellen kunnen niet omvallen, inzakken enzovoort.
  • Materialen worden bij het ophangen of tegen de wand zetten zodanig vastgezet dat ze niet kunnen (om)vallen als iemand ertegenaan stoot.
  • Toestellen en materialen moeten goed bereikbaar zijn: geen moeilijke houdingen, zware gewichten boven heuphoogte, klimpartijen op of over materialen en dergelijke om bij de spullen te kunnen komen.

De thema’s van de arbocatalogus

Administratieve werkplekken en beeldschermwerk

Arbeidsomstandig­heden beleid en organisatie

Bedrijfshulpverlening

Biologische agentia

Geluid

Gevaarlijke stoffen

Inrichtingseisen gebouw

Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

Ongevallenregistratie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Praktijklokalen

Sociale veiligheid

Toezicht en instructie

Verzuim en re-integratie

Werkdruk