Selecteer een pagina

Omgaan met geld

Praktijklokalen – Podium en Evenementen

Bij evenementen kunnen er betalingen plaatsvinden met contant geld. Uit het oogpunt van sociale veiligheid van medewerkers en bezoekers is het belangrijk dat de handelingen met contant geld veilig verlopen.

Normen en wetgeving

 • Handelingen met contant geld worden op een veilige wijze uitgevoerd.

Maatregelen

 • Zorgen dat er zo weinig mogelijk met contant geld wordt gewerkt.
 • Vastleggen van beleid over omgaan met contant geld. Zorg dat hierin concrete afspraken staan over:
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  • Afromen kassa;
  • Bewaren contant geld;
  • Afstorten geld;
  • Opmaken kas (waar en hoe);

Meer informatie over maatregelen vindt u bij het thema Sociale Veiligheid.